اطلاعیه کرمان موتور در خصوص تحویل خودروهای فروخته شده

با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ای كشور در خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی شركت كرمان موتور به دلیل كمبود نقدینگی تا پایان آبان‌ماه، به استحضار مشتریان محترم می‌رساند جهت تحویل خودروهای تعهدات فعلی شركت جای هیچ‌گونه نگرانی نبوده و كلیه قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه كلیه تعهدات ثبت نام شده تحویل می‌گردد.
مراتب جهت تنویر افكار عمومی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در فضای مجازی و رسانه‌ای اعلام می‌گردد.
نظرات