ارایه سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس های شرکت واحد

ارایه سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس های شرکت واحد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سرویس جدیدی در پرتال API ارائه شده که بر اساس آن تخمین زمان رسیدن اتوبوس های شرکت واحد در پایتخت امکان پذیر است.
به نقل از فارس و براساس پست توئیتری محمد فرجود، به تازگی سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس شرکت واحد در پرتال API قرار گرفته است. پیش از این حدود پنجاه API در اختیار استارتاپ ها و کسب و کارهای نوآور قرار گرفته بود.
گفته می شود با راه اندازی این سرویس، برنامه ریزی برای سفرهای درون شهری در شهر تهران راحت تر خواهد شد.
نظرات