تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ایران ۲/۵ برابر ترکیه است + جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
بر اساس آمارها تعداد کشته شدگان تصادفات وسایل نقلیه در ترکیه در طی ۱۶ سال اخیر از حدوداً ۴ هزار نفر به حدودا ۶ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است.
به نقل از نود اقتصادی، در این مدت تعداد کشته شدگان تصادفات کشور ما از حدود ۲۷ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر رسیده است.
آمارهای مذکور نشان می دهد که کشور ما در سال‌های اخیر با روند کاهشی در مرگ و میر تصادفات مواجه شده و این روند در کشور ترکیه به سمت افزایشی شدن حرکت کرده است.
البته با این وجود همچنان میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران 2/5 برابر ترکیه است.
تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ترکیه در طی سال های 2002 تا 2018

تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ترکیه در طی سال های 2002 تا 2018

نظرات