دو برابر تعداد خودروها، کارت سوخت صادر شد!

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده و باز هم ۴۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.
به نقل از تسنیم، دولت مطابق آخرین تصمیم خود کارت سوخت جایگاه‌ها را محدود کرده و ظرفیت سوخت گیری توسط آن ها در هر نوبت را به 20 لیتر رسانده است.
همچنین کارت سوخت شخصی افراد نیز در هر نوبت سوخت گیری محدودیتی 60 لیتری داشته و در هر ماه تنها می‌توان تا سقف 250 لیتر با هر کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کرد.
نظرات