آخرین جزئیات از زمان و نحوه اجرای جریمه ۹۰ هزار تومانی ورود به طرح ترافیک

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در شرایط اضطرار جریمه محدوده طرح ترافیک 90 هزار تومان خواهد شد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علیخانی در این خصوص توضیح داد: «قانون ترافیک به شورای هر شهر این اختیار را داده است که در شرایط اضطرار جریمه محدوده طرح ترافیک را با میزان جریمه محدوده ورود ممنوع (90 هزار تومانی) برابر کند. البته این اقدام نیازمند مصوبه شورای ترافیک هر شهر بوده و می تواند بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای حاضر در شورای ترافیک مانند نمایندگان سازمان های محیط زیست، شهرداری، پلیس به رای گذاشته شود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «هر راننده با ورود به محدوده طرح ترافیک باید عوارض ورود خود را پرداخت کند و در ادامه نیز به دلیل ورود غیر قانونی به محدوده مشمول جریمه 90 هزار تومانی ورود ممنوع شود.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: «در زمان آلودگی هوا در هفته‌های اخیر این پیشنهاد (افزایش جریمه ورود به محدود طرح ترافیک 90 هزار تومان) مطرح نشد، اما به دلیل شرایط ممکن است پس از آن این پیشنهاد به تصویب رسیده باشد که به دلیل حضور نداشتن شورا در جلسه شورای ترافیک تهران از آن بی خبر هستم.»
نظرات