سال آینده دوچرخه های برقی بیدود در پایتخت دوباره راه اندازی می شود

یعقوب آزاده دل مدیر توسعه سیستم های حمل و نقل پاک اظهار داشت: به زودی قرارداد حمایتی شهرداری تهران با شرکت بیدود منعقد می شود و فضای تبلیغاتی در ایستگاه ها در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت تا از این طریق بخشی از هزینه های خود را تامین کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: فاز بعدی فعالیت شرکت بیدود در پایتخت ارائه دوچرخه های دنده ای و برقی خواهد بود و بر این اساس قرار است در سال آینده برنامه هایی در این راستا اجرایی شود. همچنین بیشترین دوچرخه های بیدود در منطقه های 6 و 11 قرار دارد و از 60 ایستگاه این شرکت 30 ایستگاه آن مربوط به این دو منطقه است.
مدیر توسعه سیستم های حمل و نقل پاک در ادامه بیان داشت: شهرداری تهران و مدیریت سیستم های حمل و نقل پاک طی قراردادی با وزارت آموزش و پرورش، قرار است تا به صورت پایلوت دانش آموزان سه منطقه 6، 11 و 12 علاوه بر یادگیری مهارت دوچرخه سواری، برای مدارس آن ها نیز پارکینگ دوچرخه در نظر گرفته شود و تامین مسیر ایمن دوچرخه نیز توسط شهرداری مورد توجه قرار دارد.
نظرات