سال آینده دوچرخه های برقی بیدود در پایتخت دوباره راه اندازی می شود

سال آینده دوچرخه های برقی بیدود در پایتخت دوباره راه اندازی می شود

یعقوب آزاده دل مدیر توسعه سیستم های حمل و نقل پاک اظهار داشت: به زودی قرارداد حمایتی شهرداری تهران با شرکت بیدود منعقد می شود و فضای تبلیغاتی در ایستگاه ها در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت تا از این طریق بخشی از هزینه های خود را تامین کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: فاز بعدی فعالیت شرکت بیدود در پایتخت ارائه دوچرخه های دنده ای و برقی خواهد بود و بر این اساس قرار است در سال آینده برنامه هایی در این راستا اجرایی شود. همچنین بیشترین دوچرخه های بیدود در منطقه های 6 و 11 قرار دارد و از 60 ایستگاه این شرکت 30 ایستگاه آن مربوط به این دو منطقه است.
مدیر توسعه سیستم های حمل و نقل پاک در ادامه بیان داشت: شهرداری تهران و مدیریت سیستم های حمل و نقل پاک طی قراردادی با وزارت آموزش و پرورش، قرار است تا به صورت پایلوت دانش آموزان سه منطقه 6، 11 و 12 علاوه بر یادگیری مهارت دوچرخه سواری، برای مدارس آن ها نیز پارکینگ دوچرخه در نظر گرفته شود و تامین مسیر ایمن دوچرخه نیز توسط شهرداری مورد توجه قرار دارد.
نظرات