۱۵ شهر آمریکا با بیشترین تعداد تلفات مرتبط با سرعت را بشناسید

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
سرعت کشنده است. البته خود سرعت کشنده نیست، بلکه توقف ناگهانی پس از آن است که یا ارگان‌های داخلی شخص را نابود کرده یا او را به سمت بیرون خودرو پرتاب می‌کند. خلاصه اینکه سرعت پیامدهایی دارد و همه رانندگان رویکرد مشابهی نسبت به سرعت ندارند.
خبر خوب اینکه طی دهه گذشته مرگ‌های مرتبط با سرعت در آمریکا مخصوصا در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال کاهش یافته‌اند. این با وجود محدودیت‌های سرعتی است که در برخی مناطق افزایش یافته، اما هنوز مناطقی در آمریکا هستند که آمار تلفات رانندگی در آن‌ها زیاد است.
یک موسسه آماری با نگاهی به اطلاعات اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ملی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، آمار تلفات مرتبط با سرعت را بررسی کرد. این‌ها ۱۵ شهر در آمریکا هستند که از نظر درصد تلفات مرتبط با سرعت در بدترین وضعیت قرار دارند.
البته بدترین درصد برابر با بیشترین تصادفات رانندگی مرگبار نیست. شیکاگو با ۲۷۸ مرگ از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ از نظر تعداد تلفات صدرنشین این لیست است، اما به دلیل جمعیت تقریبا ۳ میلیونی خودش از نظر درصد در میانه جدول قرار دارد. یانکرز با ۱۶ مورد کمترین تلفات مرتبط با سرعت را داشته است.
نظرات