پیمایشی شدن اخذ عوارض آزادراه تهران - ساوه

بهنام داوودی مدیرکل بهره برداری آزادراه ها اظهار داشت: به دنبال راه اندازی سیستم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی در کشور و رعایت عدالت اجتماعی در پرداخت، اخذ عوارض آزادراه تهران - ساوه بر اساس پیمایش اجرایی ش. آزادراه تهران - ساوه اولین آزادراهی است که اخذ عوارض از آن بر اساس پیمایش صورت می گیرد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از تسنیم، مدیرکل بهره برداری آزادراه ها در ادامه افزود: بر اساس این طرح رانندگان عوارض عبور از آزادراه تهران - ساوه را به صورت کامل پرداخت نمی کنند و نرخ بر اساس مسیر طی شده محاسبه و اخذ خواهد شد. این طرح از محدوده آزادگان تا رباط کریم تعیین شده است و رانندگانی که در این محدوده وارد آزادراه شده و از آن خارج شوند هزینه عبور از کل آزادراه را پرداخت نمی کنند. بر این اساس 5 دروازده مشخص شده و عوارض بر اساس ورود و خروج و مسافت طی شده در این محدوده ها محاسبه می شود.
داوودی در ادامه بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی ها اخذ عوارض از آزادراه کرج - قزوین نیز بزودی بر اساس پیمایش خواهد بود. اجرایی شدن این طرح اقدام مهمی در رعایت حقوق شهروندی است و به زودی تمام آزادراه های کشور به این سیستم مجهز خواهد شد.
وی در ادامه اخذ عوارض در منطقه یک آزادراه تهران - شمال را به نوعی در راستای همین طرح دانست و گفت: نرخ عوارض عبور از این آزادراه از شنبه تا چهارشنبه نسبت به پایان هفته تا جمعه شب متفاوت است.

نظرات