ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از این پس در جایگاه هایی که به تجهیزات الکترونیک مجهز اند تبادل اسکناس ممنوع است.
به نقل از ایرنا، فاطمه کاهی در این خصوص توضیح داد: «به منظور پیش گیری از شیوع ویروس کرونا از این پس پرداخت بهای سوخت تنها از طریق کارت بانکی و تجهیزات پرداخت الکترونیکی قابل انجام است.»
وی ادامه داد: «این ممنوعیت تنها در جایگاه هایی که به تجهیزات پرداخت الکترونیکی مجهز اند برقرار بوده و مابقی جایگاه ها از اجرای آن معاف اند. این جایگاه ها بهتر است که جهت تسریع در امر تجهیز، مشخصات خود را به سامانه هوشمند سوخت اعلام کنند.»
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بارها از هموطنان خواهش کرده است که در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با آن ها همکاری کنند.
نظرات