آیا کارلوس ساینز راننده جدید فراری خواهد بود؟

عکس نویسنده
پرهام تحصیلی
نویسنده
بر اساس شایعات جدید کارلوس ساینز، راننده تیم مک لارن اولین انتخاب تیم فراری برای جایگزینی سباستین فتل خواهد بود.

در همین رابطه کارلوس ساینز گفت:

در زمان حال به هیچ چیز فکر نمی‌کنم جز فصلی که در آن قرار داریم و همراهی تیم مکلارن، همه شما میدانید که در مکلارن بسیار خوشحالم و با تیم ارتباط بسیار خوبی دارم، برای من مهم نیست که صندلی فراری چه زمانی خالی می‌شود یا راننده بعدی آنها چه کسی خواهد بود.

کارلوس ساینز-برزیل 2019

کارلوس ساینز-برزیل 2019


در فصل 2019 و در مسابقه برزیل، کارلوس ساینز اولین سکو تیم مکلارن پس از 2000 مسابقه را به دست آورد.
نظرات