محدودیت های تردد تا ۲۱ فروردین اعمال می شود

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با شیوع ویروس کرونا و لزوم مقابله با آن محدودیت های ترافیکی در سطح شهر تهران به اجرا در آمد که مطابق با آن تردد همه خودرو ها به استثنای خودرو های حامل سوخت، امدادی، خدماتی و امنیتی و انتظامی به خارج از این استان ممنوع است.
به نقل از ایرنا، این محدودیت ها تا 21 فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد و در صورت نیاز به تمدید مجدد به اطلاع مردم خواهد رسید.
نظرات