جزئیات الکترونیکی شدن نقل و انتقال خودروها

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های رییس پلیس راهور ناجا، به زودی نقل و انتقال تمامی خودروها در بستر شبکه ملی اطلاعات صورت خواهد پذیرفت.
به نقل از ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در این خصوص توضیح داد: «در طی سال های گذشته نقل و انتقال خودرو مطابق روند قدیمی و البته منطبق بر قانون انجام می شود اما در سیستم جدیدی که در حال راه اندازی آن هستیم خدمات نقل و انتقال در تمامی ۴۶۰ مرکز ما در سراسر کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در این سیستم خریدار و فروشنده خودرو می بایست قبل از دریافت خدمات احراز هویت شوند و پس از آن می‌توانند تمامی خدمات را به شکل الکترونیکی دریافت کرده و تمام پرداخت‌ها و دیون دولتی و هزینه‌ها و ... را در همین بستر پرداخت کنند.»
گفته می شود در این روش مرحله نهایی به صورت حضوری خواهد بود و سلامت اسناد و بازدید از خودرو و نصب پلاک در مراکز مربوطه به صورت حضوری انجام خواهد پذیرفت.
طرح مذکور در ابتدا در چند مرکز در تهران به صورت آزمایشی انجام خواهد پذیرفت و امید می رود در صورت اجرای سراسری آن میانگین ۹۰ دقیقه زمانی که برای دریافت خدمات به کار گرفته می‌شود به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش پیدا کند.
نظرات