وقتی که اتوبوس قصد جان می‌کند + فیلم

وقتی که اتوبوس قصد جان می‌کند + فیلم

همه ما این جمله معروف را شنیده‌ایم که تا خدا نخواهد، حتی یک برگ هم از درخت نمی‌افتد و در زندگی واقعی بارها شاهد آن بوده‌ایم، حالا چه در فیلم‌های اینترنتی و چه در واقعیت که الطاف اللهی را می‌رساند، حال این اواخر فیلمی در فضای مجازی دست به دست چرخیده که این موضوع را مطرح می‌کند.
محتوای فیلمی که گروه خودروبانک برای شما آماده کرده است، به یک راننده اتوبوسی می‌پردازد که به جای سوار کردن مسافر، قصد جان آن را می‌کند. البته این را جهت مزاح گفتیم و اصل ماجرا چیز دیگری است. حقیقت ماجرا مربوط به یک روز بارانی می‌شود که راننده اتوبوس برای سوار کردن مسافر ترمز می‌گیرد، ولی به خاطر بارش باران و لیز بودن سطح جاده اتوبوس از کنترل خارج شده و مستقیم به سمت مسافر می‌آید که خوشبختانه سریع عکس العمل نشان داده و جان خود را نجات می‌دهد.
بدون شک اگر از یک راننده اتوبوس درون شهری در مورد شغلشان سوال بگیرید، قطعا متوجه خواهید شد که چقدر از شغلشان نفرت دارند. سروکله زدن با مسافر، دیر رسیدن به ایستگاه و یا دیر پیاده شدن از اتوبوس یک طرف ماجراست و خستگی چند ساعته رانندگی با اتوبوس هم یک طرف دیگر که باعث می‌شود رانندگی با اتوبوس یکی از بدترین شغل‌ها باشد.
البته همه رانندگان اتوبوس یکسان نیستند و بعضی از آنان عاشق راندن ماشین سنگین هستند که عمدتا صاحب ماشین هستند، ولی خب راننده درون فیلم به نظر می‌رسد جز دسته اول باشد که بی پروا و بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی ترمزهای ناایمن می‌گیرد و حادثه می‌آفریند.

نظرات
 
 
 

مرتضی

1395/8/4
من که میگم میخواسته سوارشون کنه بنده خدا ,البته بعد از له کردنشون :))