طرح ویژه امداد خودروی نوروز شرکت خودروسازی کارمانیا

طرح ویژه امداد خودروی نوروز شرکت خودروسازی کارمانیا در نوروز ۹۶ از تاریخ 27 اسفند 95 لغایت 13 فروردین 96 با هدف ارائه خدمات امدادی به خودروهای BYD و جهت آرامش خاطر مشتریان محترم در سراسر کشور آغاز میگردد.
محل استقرار ایستگاه های امداد خودروی نوروز شرکت خودروسازی کارمانیا به تفکیک استان، نام نمایندگی و کد، نام و تلفن امدادگر و محل استقرار در جاده های ایران در وبسایت شرکت کارمانیا موجود می باشد.
در ضمن شرکت امداد خودروی رفاه ایرانیان با شماره سراسری 02164026 طرف قرارداد شرکت خودروسازی کارمانیا می باشد كه پس از تماس نسبت به كمك رساني و يا انتقال خودرو شما تا نمايندگي های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا اقدام خواهد نمود.
نظرات