بلیت قطار

اخبار - 1399/3/17 - 11:00
شورای عالی ترابری در جلسه ای که روز سه شنبه 6 خردادماه امسال برگزار شد، با افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و همچنین افزایش 50 درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای موافقت کرده است. حال باتوجه به آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه ... با خودروبانک همراه باشید.
اخبار - 1399/1/5 - 16:00
با وجود تاکید وزارتخانه های راه و گردشگری برای استرداد وجوه کنسلی سفرها، اما برخی شرکت های هواپیمایی و ریلی، هتل ها و آژانس های هوایی و مسافرتی، به این دستورالعمل به درستی عمل نکرده و یا مبالغ را برنگردانده اند و یا از مردم به دلیل لغو سفر به دلیل ... با خودروبانک همراه باشید.