خودرو سریع

اخبار - 1397/9/21 - 14:00
همانطورکه می دانید در چند سال گذشته، وبسایت تخصصی خودروبانک اقدام به تست و بررسی خودروهای داخل بازار کرده و در هر زمان ممکن، در صورت وجود پیست مناسب و شرایط کافی برای انجام تست، عملکرد هر خودرو را در شرایط آب و هوایی و ارتفاع تهران مورد بررسی قرار ... با خودروبانک همراه باشید.
اخبار - 1397/5/4 - 12:00
همانطورکه می دانید در این چند سالی که به صورت فیلم خودروهای مختلف بازار را تست و بررسی کرده ایم، همواره تست شتاب اولیه و ثانویه را در تست ها انجام داده ایم و حتی با دستگاه حرفه ای VBOX اعداد و ارقام دقیقی را نمایش داده ایم. این لیست عملکرد عملی هر ... با خودروبانک همراه باشید.