لیکومولی

اخبار - 1398/9/11 - 20:00
روغن موتور یکی از اصلی ترین روانکار اتومبیل به شمار خواهد رفت که تعویض به موقع آن تضمین کننده سلامت موتور و قطعات متحرک آن خواهد بود و نیاز است که در زمان مقرر نسبت به تعویض آن اقدام گردد. حال امروز در خودروبانک و به نقل از گسترش نیوز مروری بر آخرین ... با خودروبانک همراه باشید.
اخبار - 1397/10/22 - 18:00
همانطورکه احتمالاً می دانید، خودروبانک اخیراً اقدام به تهیه و انتشار سه قسمت فنی در مورد روغن موتورها کرد و در کنار توضیح و یادگیری روش انتخاب روغن موتور مناسب برای هر خودرو، توضیحاتی پیرامون روغن موتورهای مناسب برای خودروهای داخلی داد. هر کدام از ... با خودروبانک همراه باشید.