کلوپ خودروهای چینی جک

آخرین مقاله ها - 1395/5/16 - 13:00
می توان از تشکیل کلوب های مربوط به خودرو ظرف چند سال گذشته، به عنوان یکی از معدود اتفاقات مثبت سال های اخیر یاد کرد. چنین کلوب هایی باعث انتشار اطلاعات، هماهنگی میان مالکین و اشتراک گذاری دانش جمعی برای رفع عیوب یا بهبود قابلیت های خودروها می شود و ... با خودروبانک همراه باشید.
فراخوان گردهم آیی بزرگ گروه جک سواران