خودروهای سانگ یانگ موجود در بازار ایران

نام خودرو: سانگ یانگ چیرمن 500S
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2800 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ یانگ چیرمن 500S
نام خودرو: سانگ یانگ کوراندو 2.3
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2300 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ یانگ کوراندو 2.3
نام خودرو: سانگ‌یانگ رکستون
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3199 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ رکستون
نام خودرو: سانگ‌یانگ کایرون
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3199 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ کایرون
نام خودرو: سانگ‌یانگ اکتیون
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2295 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ اکتیون
نام خودرو: سانگ‌یانگ رودیوس
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3199 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ رودیوس
نام خودرو: سانگ‌یانگ اکتیون
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2300 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ اکتیون
نام خودرو: سانگ‌یانگ کوراندو اپتیموم
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/5/1
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ کوراندو اپتیموم
نام خودرو: سانگ‌یانگ کوراندو پرمیوم
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 1,030,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/3
مشخصات فنی قیمت سانگ‌یانگ کوراندو پرمیوم
نام خودرو: سانگ یانگ تیوولی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1597 سی سی
قیمت: 800,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/3
مشخصات فنی قیمت سانگ یانگ تیوولی
نام خودرو: سانگ یانگ رکستون G4
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 2,370,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/3
مشخصات فنی قیمت سانگ یانگ رکستون G4
نام خودرو: سانگ یانگ موسو
تعداد سیلندر: 6(12 سوپاپ)
حجم موتور: 3199 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/10/16
مشخصات فنی قیمت سانگ یانگ موسو