خودروهای ولوو موجود در بازار ایران

نام خودرو: ولوو C70 کروک
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C30 T5
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/7/18
مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو XC60
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو V40
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21
مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو XC90
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1969 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/11/22
مشخصات فنی