خودروهای پژو موجود در بازار ایران

نام خودرو: پژو 206 تیپ 6 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/10/28
مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 6 اتوماتیک
نام خودرو: پژو 206 صندوقدار
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 235,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو 206 صندوقدار
نام خودرو: پژو 206SD V9
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 206SD V9
نام خودرو: پژو روآ
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1696 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی قیمت پژو روآ
نام خودرو: پژو 405 GLX
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 166,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو 405 GLX
نام خودرو: پژو 405 SLX
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 169,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو 405 SLX
نام خودرو: پژو پارس سال
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: 176,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو پارس سال
نام خودرو: پژو پارس ELX
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1761 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/11/19
مشخصات فنی قیمت پژو پارس ELX
نام خودرو: پژو پارس اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: 267,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو پارس اتوماتیک
نام خودرو: پژو 407
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 407
نام خودرو: پژو 407 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 407 اتوماتیک
نام خودرو: پژو 206 تیپ 2
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1360 سی سی
قیمت: 110,100,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو 206 تیپ 2
نام خودرو: پژو 206SD V1
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 206SD V1
نام خودرو: پژو 206SD V2
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1587 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/6/14
مشخصات فنی قیمت پژو 206SD V2
نام خودرو: پژو 207 آی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1600 سی سی
قیمت: 259,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/9/10
مشخصات فنی قیمت پژو 207 آی
12