خودروهای یواز موجود در بازار ایران

نام خودرو: یواز پاتریوت
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/6/16
مشخصات فنی
نام خودرو: یواز پیکاپ
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/6/16
مشخصات فنی
نام خودرو: یواز پروفی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/6/16
مشخصات فنی