موضوعات داغ

مقایسه خودرو رنو ساندرو اتوماتیک و تویوتا کمری هیبریدی

نام خودرو

رنو ساندرو اتوماتیک تویوتا کمری هیبریدی

کشور سازنده

فرانسه ژاپن

سال ساخت

2009 2015

موتور

4 سیلندر 16 سوپاپه 4 سیلندر 16 سوپاپه

حجم موتور

1598سی سی 2494سی سی

تنفس موتور

تنفس طبیعی تنفس طبیعی

حداکثر قدرت

105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه 205 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه

حداکثر گشتاور

140 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه 213 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه

انتقال نیرو

دیفرانسیل جلو دیفرانسیل جلو

شتاب 0 تا 100

11.5 ثانیه 7.6 ثانیه

حداکثر سرعت

170 کیلومتر در ساعت 186 کیلومتر در ساعت

جعبه دنده

4 دنده خودکار E-CVT

وزن

1146 کیلوگرم 1635 کیلوگرم

ابعاد

4020 طول - 1746 عرض - 1534 ارتفاع 4850 طول - 1825 عرض - 1470 ارتفاع

فاصله بین دو محور

2588 میلیمتر 2775 میلیمتر

مصرف سوخت داخل شهر

9.4 لیتر در هر صد کیلومتر 5.5 لیتر در هر صد کیلومتر

مصرف سوخت خارج شهر

5.5 لیتر در هر صد کیلومتر 6 لیتر در هر صد کیلومتر

مصرف صورت ترکیبی

8.3 لیتر در هر صد کیلومتر 5.7 لیتر در هر صد کیلومتر

حجم باک

50 لیتر 64 لیتر

استاندارد آلایندگی

یورو 4 -

استاندارد امنیت

EURONCAP4 -

میزان تولید CO2

158 گرم در هر کیلومتر 121 گرم در هر کیلومتر

ترمز و پایداری

ترمز های جلو دیسکی و عقب کاسه ای - ترمز ضدقفل ABS بهمراه توزيع الكترونيكي ترمز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻐﺰش ﺧﻮدرو TRC - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮدرو VSC - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ BAS - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ EBD - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ABS - ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ دﯾﺴﮑﻰ - ﺗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮ دﯾﺴﮑﻰ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪه

کیسه هوا

كيسه هواي راننده و سرنشین جلو کیسه هوای زاﻧﻮﯾﻰ راﻧﻨﺪه - ﭘﺮده اى - راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﺒﯿﻦ ﺟﻠﻮ - ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ

سیستم صوتی

كنترل سيستم صوتي زير فرمان - سيستم صوتي (راديو + سي دي (پخش فشرده)+USB+4 بلندگو) ﺑﻠﻮﺗﻮث - ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر - 6 ﻋﺪد ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه DVD/MP3/USB/AUX/FM/AM - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ

دیگر تجهیزات

رینگ 15 اینچی آلومینیومی - سيستم تهويه مطبوع با كنترل دستي - چراغ مه شكن جلو - آينه هاي جانبي همرنگ بدنه ﺗﻮدوزى ﭼﺮﻣﻰ - 8 ﺟﻬﺖ تنظیم ﺑﺮﻗﻰ ﺻﻨﺪﻟﻰ راﻧﻨﺪه - ﮔﺮم ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ - ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺷﻮ - آﯾﻨﻪ وﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوﮔﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ - ﭘﺮده ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ - ﭘﺮده ﺑﺮﻗﻰ ﻋﻘﺐ - ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ روﮐﺶ ﭼﺮم و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎى ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ - فرمان برقی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ - ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﻰ - ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ داراى ﮔﺮﻣﮑﻦ - ﺑﺮف ﭘﺎ ﮐﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ دار - ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮﻗﻰ - ﮔﺮم ﮐﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ - ﺳﺎن روف - ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر ﭼﺮاغ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ - روﺷﻦ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﺮاغ ﻫﺎ - چراغ های روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز - ﻣﻪ ﺷﮑﻦ - ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ و دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت - ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﺟﻠﻮ - ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻘﺐ - دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﭘﺎرك

نمایندگی فروش

پارس خودرو ایرتویا

قیمت بازار

455,000,000 تومان 00 تومان

آخرین بروزرسانی

1401/2/3 1397/3/9