یک ابتکار پر دردسر؛ راه اندازی سیستم ردیابی تماس با موبایل هنگام رانندگی

گفته می شود در منطقه نورفولک (نزدیک لندن) در انگلیس یک سیستم کنار جاده ای در حال آزمایش است که توانایی ردیابی تماس با موبایل هنگام رانندگی را داراست.
این سیستم دارای اسکنری است که قابلیت ردیابی سیگنال های منتشر شده از یک موبایل هنگام برقراری تماس را دارد. در این وضعیت یک علامت الکترونیک در کنار جاده روشن و خاموش می شود تا به راننده هشدار دهد.
به گفته شرکت سازنده این سیستم، Westcotec اسکنر توانایی دارد بین سیگنال های رادیویی موبایل و بلوتوث تمایز قائل شده و در صورت تماس بلوتوثی علامت هشدار مذکور روشن نمی شود.
به هرحال در وضعیت کنونی این فناوری با چند محدودیت روبرو است. نخست آنکه نمی تواند تشخیص دهد راننده یا سایر مسافران مشغول تماس با موبایل هستند. بنابراین در برخی موارد علامت هشدار بدون لزوم روشن می شود و از طرف دیگر اگر راننده از اینترنت موبایل استفاده کند، سیستم مذکور نمی تواند آن را تشخیص دهد.
گفته می شود استفاده از اینترنت موبایل هنگام رانندگی بسیار خطرناک تر از برقراری تماس در جاده است.
نظرات