رشد انفجاری؛ افزایش فروش خودروهای الکتریکی ادامه دارد

عکس نویسنده
آراد فلاح
نویسنده
طبق آخرین آمار فروش خودروهای الکتریکی هر روزه بیشتر از قبل به جایگاه خود و صدر نیشینی آمار فروش نزدیک میشود. رسیدن میزان فروش خودروهای الکتریکی به مرز 1 میلیون عدد، چیزی حدود 5 سال به طول انجامید اما مرز 2 میلیون فروش این خودروها تنها در طی مدت زمان 6 ماه طی شد. بر اساس اطلاعات هر ماه حدود 150,000 خودروی الکتریکی به فروش میرسد و بر طبق پیشبینی‌های Bloomberg NEF خودروهای برقی این هفته به مرز 4 میلیون فروش خواهند رسید.
البته باید در نظر داشت که فروش 4 میلیون دستگاه در طی 7 سال رقم شگفت انگیزی نیست اما آمار رشد فروش این خودروها بسیار قابل توجه است. از آنجایی که سابقه استفاده از خودروهای بنزینی نزدیک به 100 سال میرسد، جایگزین کردن خودروهای الکتریکی بجای آنها برای شرکت ها خودروسازی چالش بسیار بزرگی محسوب میشود.
حدود 565,000 خودروی الکتریکی در میان 1,115 خودروی فروخته شده در کشور های چین، اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی تا ماه ژوئن به فروش رسیده است و همچنین فروش این دسته از خودروها با 23 درصد افزایش همراه بوده است.
طبق آمار یاد شده کشور چین بیشترین تاثیر را در فروش خودروهای الکتریکی داشته است و بیش از نیمی از فروش جهانی این خودروها را شامل میشود.
نظرات