اعضای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مشخص شدند

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
بنا به گزارش های رسیده، اعضای گروهی از مجلس که مسئولیت تحقیق و تفحص از خودروسازان را به عهده داشتند مشخص شدند.
به نقل از پایگاه خبری «عصر خودرو»، تعداد از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچون قاضی پور، مهدی مقدسی، محمدرضا نجفی، رضا علیزاده، ولی ملکی، رمضانعلی سبحانی فر، میرزایی نکو، نورعلی پور، رضا عزیزی، یوسف نژاد، سیده حمیده زرآبادی، مهدی باستانی، حمید گرمابی و عبدالله رضیان عضو این گروه تحقیق و تفحصی شدند.
پیش از این اعلام شده بود که با توجه به مشکلات صنعت خودروسازی و حاشیه ها و مسائل مختلف این صنعت همچون کیفیت و قیمت خودروها به محض مشخص شدن اعضای گروه تحقیق و تفحص، این گروه فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
نظرات