روزگار سخت خودروسازان اروپایی؛ سقوط امپراطوری دیزل ها ادامه دارد

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
فروش خودروهای دیزلی در بازار اروپا در حال کاهش است و در نیمه نخست سال جاری با 16 درصد کاهش به 3.12 میلیون دستگاه رسیده است. بر اساس این آمار، موتورهای دیزلی 36.5 درصد بازار را در اختیار دارند و این در حالی است که در سال 2017 سهم این خودروها از بازار 42.5 درصد بود.
افت فروش خودروهای دیزلی در بازار انگلستان حتی شدیدتر نیز بوده و این خودروها تنها 30 درصد بازار این کشور را در اختیار دارند.
در کشور آلمان نیز که بزرگترین تولید کننده خودروهای دیزلی در جهان است سهم این خودروها از بازار از 41.3 درصد به 31.1 درصد کاهش پیدا کرده است.
اروپا برای بیش از 3 دهه بزرگترین بازار خودروهای دیزلی بوده است اما دلایلی همچون رسوایی دیزلی فولکس واگن، قوانینی آلایندگی سخت تر برای خودروهای دارای موتور احتراقی و البته اهمیت یافتن آلایندگی خودروها برای مشتریان سبب شده تا فروش این خودروها کاهش شدیدی داشته باشد.
بزرگترین شهرهای اروپا یعنی برلین، لندن و پاریس نیز اقدام به وضع قوانینی برای ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی کرده اند تا میزان آلودگی هوا را کاهش دهند. در ادامه همین تصمیمات بسیاری از خودروسازان نیز تصمیم گرفته اند تا دیگر موتورهای دیزلی را تولید نکنند و یا توسعه این موتورها را متوقف کنند.
نظرات