یک رویای دست نیافتنی؛ افزایش قیمت سوخت به ازای کاهش قیمت خودرو

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
مهرداد تقی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه در دومین نشست کارگروه مسافری که با موضوع مسائل و مشکلات حوزه مسافری و واقعی سازی قیمت سوخت و کاهش قیمت خودرو برگزار شد اظهار داشت: اولین و مهم ترین موضوعی که در بحث افزایش سوخت افکار عمومی را درگیر خود می‌کند افزایش قیمت ها و محصولات است. البته این حق را به مردم باید داد که به این موضوع حساس باشند زیرا در کشورهایی که قیمت سوخت واقعی و بالاتر از قیمت کشور ما است ولی خودروها از قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر برخوردار هستند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت به تنهایی ظلم در حق مردم است و باید در کنار آن قیمت خودرو نیز کاهش یابد. من در سفرهای درون شهری و برون شهری درباره موضوع افزایش قیمت سوخت در کنار کاهش قیمت خودرو صحبت می‌کنم و مردم واکنش مثبتی به این قضیه دارند.
نظرات