دپوی ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک و مناطق آزاد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
بر اساس اخبار منتشر شده در حدود ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در محوطه‌های گمرکی و انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دپو شده است که از این تعداد حدود ۶۴۰۰ دستگاه مربوط به ثبت سفارش های غیر قانونی بوده و از سوی مرجع قضایی توقیف شده است. مابقی خودروها نیز مجوز ثبت سفارش نداشته و یا مجوز ثبت سفارش آن ها منقضی شده است.
به نقل از مهر، به گفته یکی از مسئولین گمرک ایران در صورتی که دولت اجازه دهد خودروهای موجود در گمرکات ترخیص شوند اجازه ثبت سفارش این خودروها از جانب سازمان توسعه تجارت به واردکنندگان آن ها داده می شود.
بر این اساس در صورتی که گمرکات ابلاغیه ترخیص خودروها را از جانب دولت دریافت کنند بر اساس تشریفات و ضوابط فنی واردات خودرو، حقوق و عوارض گمرکی را دریافت کرده و خودروهای مذکور را راهی جاده ها می کنند.
وی همچنین در خصوص گفته یکی از مسئولین پلیس فتا مبنی بر افزایش تعداد خودروهای ثبت سفارش شده غیر قانونی از حدود ۶۴۰۰ به ۹ هزار دستگاه نیز توضیح داد که تاکنون و بر اساس دستوراتی که از جانب مراجع قضایی و ذی ربط به سازمان گمرکات رسیده تعداد خودروهای ثبت سفارش شده غیر قانونی حدودا ۶۴۰۰ مورد است و تا زمانی که افزایش تعداد خودروها بصورت رسمی از سوی مراجع قضایی به سازمان توسعه تجارت و گمرکات اعلام نشود، این تعداد ثابت خواهند ماند.
نظرات