کاهش واردات قطعات خودرو به کشور

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
بر اساس آمارهای جدید گمرک از تجارت خارجی کشور، در ۱۰ ماهه اول امسال یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۹ دلار قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا ۳۰ درصد به استثنای لاستیک، وارد کشور شده که ۳.۵۵ درصد از ارزش کل واردات کشور محسوب می‌شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، این آمار در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۲۷ دلار بوده که شامل ۳.۲۳ درصد از ارزش کل واردات ایران را شامل شده بود. پس طبق این آمار واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا ۳۰ درصد به استثنای لاستیک نسبت به سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۰.۷۵ درصد و از لحاظ وزن ۳.۶۰ درصد کاهش داشته است.
همچنین واردات قطعات منفصله برای تولید سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک ۲۸۱ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ دلار بوده که ۰.۷۹ درصد از ارزش کل واردات کشور محسوب می‌شود. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵۶۸ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ دلار بوده که ۱.۲۹ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده بود. بر اساس آمار واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۵۰ درصد به‌ استثنای لاستیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۵۰.۴۹ درصد و از نظر وزنی ۳۷.۴۴ درصد کاهش داشته است.
نظرات