مقایسه رشد قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
افزایش قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر را به نوعی می‌توان الگو گرفته از ماشین های خارجی فعال در بازار کشور دانست، اما این اواخر شرایط کمی تغییر کرده و بیشتر از خودروهای خارجی، محصولات تولید داخل هستند که ترمز افزایش قیمت بریده و نمودار رشد قیمت آنان سر به آسمان کشیده است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از اخبار خودرو، موج جدید افزایش قیمت این بار از خودروهای پایین دست شروع شده است و حالا به خودروهای خارجی یا مونتاژی رسیده است، این درحالیست که نرخ ارز در ماه گذشته با نوسان همراه شد و بار دیگر بهانه افزایش قیمت گرفت، ولی خودروهای خارجی با یک شیب ملایم این افزایش نرخ ارز را در خود هضم کرده اند.
طبق آمار ارائه شده در منابع خبری، گفته می شود که در طول 2 هفته گذشته قیمت برخی از خودروهای تولید داخل چیزی میان 30 الی 40 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند، ولی خودروهای وارداتی با وجود افزایش نرخ ارز و تاثیر بازار خودروهای پایین دست بر روی آن، تنها 10 الی 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند، ولی انتظار افزایش بیشتر قیمت خودرو وجود دارد تا بازار خودروهای خارجی بتواند فاصله خود را با ماشین های تولید داخل حفظ کنند.
نظرات