استفاده از بیمه بدنه خودرو در ایران الزامی شد؛ نتایج افزایش چند برابری قیمت خودروها در بازار

عکس نویسنده
آراد فلاح
نویسنده
ضریب نفوذ بیمه یکی از نشانه‌های رفاه و توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود و در کشور ما نیز طبق برنامه ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ بیمه پیش‌بینی شده تا شاهد رشد اقتصادی باشیم. بر اساس این ایده فناورانه ضریب نفوذ بیمه بدنه افزایش می‌یابد و شرکت‌های بیمه می‌توانند سرمایه بیشتری را جذب کنند. حال به نظر می رسد که با افزایش یافتن قیمت خودروها و افزایش قابل توجه هزینه قطعات یدکی و تعمیرات خودرو پس از تصادفات، افزایش نرخ بیمه نیز در بازار خودرو بدیهی باشد. اما با این وجود براساس شواهد موجود می توان ارزیابی کرد که تمایل عموم رانندگان به استفاده از بیمه بدنه افزایش یافته است و در کنار بیمه شخص ثالث که با الزام قانونی توسط رانندگان مورد استفاده قرار می گیرد. خرید بیمه بدنه نیز به یکی از دغدغه های اصلی ایشان مبدل شده و هزینه ای قابل توجه را به هزینه های جاری نگهداری از خودرو افزوده است.
نظرات