دعوتنامه خودروهای برلیانس با قیمت قدیم صادر شد + جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
به اطلاع متقاضیان محترم میرساند، دعوتنامه بخشی از تعهدات پیش فروش خودروهای گروه برلیانس H200 و H300 گیربکس معمولی با موعد صدور دعوتنامه آبان 97 با قیمت قدیم صرفا به صورت نقدی به شرح ذیل صادر گردید.
خودروهای ثبت نامی شامل برلیانس H220 و H230 تیپ معمولی به همراه برلیانس H330 گیربکس معمولی موتور 1650 تریم مشکی بوده که مدل های تحویلی نیز مطابق با مدل های ثبت نامی است.
جدول مربوطه نیز به شرح زیر می باشد:
جدول مربوط به دعوتنامه خودروهای برلیانس

جدول مربوط به دعوتنامه خودروهای برلیانسنظرات