شرایط تعیین نرخ بیمه شخص‌ محور

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، بیمه نامه شخص ثالث تا پایان قانون ششم توسعه باید شخص محور شود. وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هر فرد باید دو یا چند بیمه ‌نامه خریداری کند صحیح نیست. بیمه‌نامه برای خودرو صادر می شود و در یک کلوز استفاده کنندگان از آن نیز مشخص می‌شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، وی در ادامه افزود: یکی از شرایط بیمه شخص محور تفکیک رانندگان پر ریسک و کم ریسک است. در این نوع فردی که پر ریسک است باید هزینه بیشتر و فردی که کم ریسک است طبیعتا هزینه کمتری را پرداخت خواهد کرد. وی درباره نحوه تفکیک این افراد بیان داشت: شناسایی و تفکیک این افراد نیاز به داشتن یک بانک اطلاعاتی است و اگر از امروز بیمه شخص محور را اجرایی کنیم چندین سال زمان می‌برد تا بر اساس سوابق رانندگی و تصادفات، پر ریسک یا کم ریسک بودن راننده مشخص شود.
کاردگر در ادامه بیان داشت: برای صدور بیمه‌ نامه شخص محور یک نرخ پایه در کشور تعیین خواهد شد. همچنین می‌توان با توجه به بانک اطلاعاتی از افراد پر ریسک 20 درصد بیشتر حق بیمه دریافت کرد. وی درباره افزایش قیمت شتر و تاثیر آن بر افزایش نرخ دیه تصریح کرد: قوه قضاییه مسئول تعیین نرخ دیه است که معمولا در پایان هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند که هنوز نرخ دیه 98 اعلام نشده است. همچنین بعد از اعلام نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.
نظرات