خودروهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی بازار تهران +جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
سردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو هر روز بیشتر می شود و در این میان سکوت مدیران خودروسازی‌ها هم به وخامت بازار دامن زده است. گویی بجز نظاره وضعیت موجود، راهکار دیگری نیست و فعلاً خودروسازها ترجیح می‌ دهند با همدردی و توجیه، روزهای پر التهاب بازار خودرو را به شب برسانند. نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده است و هیچ نشانه ‌ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی ‌شود.
در این روزهای پایانی سال برعکس سال های گذشته نه تنها بر رونق بازار افزوده نشده بلکه رکود شدیدی سراسر آن را در بر گرفته است. رکود بازار خودرو تنها مختص خودروهای تولید داخل نیست بلکه خودروهای وارداتی نیز با در نظر گرفتن افزایش قیمت سرسام آوری که تجربه کرده اند بیشتر از نبود مشتری و معامله رنج می برند.
آنچه در ادامه می بینید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی اسفند ماه ۹۷ است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.
خودروهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی

خودروهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی

نظرات
 
 
 

احمد

1397/12/26
میلیون چه خاک برسر شده!!؟ ما کارمندای دولت واقعا بیچاره شدیم رفت. روحانی و تیمش واقعا تومان را به پهن تبدیل کردند...