بخشنامه جدید گمرک برای ترخیص فوری خودروهای وارداتی

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
به دنبال ابهامات موجود در گمرکات اجرایی در خصوص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و استفسار از گمرک ستادی در رابطه با مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده، دفتر واردات گمرک ایران به سئوالات و ابهامات مطرح شده از سوی گمرکات اجرایی پاسخ داد. بر اساس این پاسخ به نظر می‌رسد که مشکل ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک رفع شده و گمرکات اجرایی می‌توانند با رعایت مسائل مطرح شده در بخشنامه ابلاغ شده از سوی دفتر واردات گمرک ایران، در اسرع وقت نسبت به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات سراسر کشور اقدام کنند.
نظرات