دوربین های طرح کاهش در نوروز همچنان فعالند

به گزارش خبرگزاری ایسنا،و به گفته معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، محسن پورسید آقایی، طرح ترافیک از 29 اسفندماه تا صبح روز هفدهم فروردین ماه 1397، طرح ترافیک در تهران اجرا نخواهد شد و دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر، غیر فعال خواهند بود. با این حال، طرح کاهش به صورت 24 ساعته اجرا می شود و در این مدت تعطیلی نخواهد داشت. وی از شهروندان خواست تا در هنگام تردد در شهر تهران، دقت لازم را داشته باشند چرا که دوربین های طرح کاهش، کد تخلف عدم معاینه فنی خودروها را رصد خواهند کرد. مطابق اعلام جدید، خودروهای تولید سال 93 به قبل و یا 2014 به قبل، مشمول دریافت کارت معاینه فنی هستند و در صورتی که خودرو مذکور معاینه فنی نداشته باشد، جریمه 50 هزار تومانی شامل حال آن خواهد شد.
نظرات