نگاهی به آمار و ارقام مربوط به تعداد تاکسی های موجود در کشور

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
بر اساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، در حال حاضر در کل کشور ۳۱۳ هزار دستگاه تاکسی وجود دارد. از این تعداد ۲۶۳ هزار و ۶۸۳ تاکسی زیرمجموعه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور هستند و حدود ۱۲۰ هزار تاکسی دیگر نیز برای کل کشور مورد نیاز است.
بر اساس آمار اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، شهر تهران با ۷۷ هزار و ۴۳۶ دستگاه تاکسی بیشترین تاکسی را در بین شهرهای کشور دارد و شهر بهبهان با ۲۹۰ تاکسی کمترین تعداد تاکسی را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنین ۷۶۰ راننده زن در شهر تهران در تاکسیرانی فعالیت می‌کنند.
از مجموع تاکسی‌های کشور، ۱۱۶ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که ۶۴ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور نوسازی شده و ۱۰ هزار و ۹۱۱ دستگاه تاکسی نیز فرآیند اسقاط بدون جایگزین را انجام داده‌اند.

در کشور چقدر تاکسی وجود دارد

در کشور چقدر تاکسی وجود دارد

نظرات