سیبا موتور مقام اول و‌ بهمن دیزل مقام دوم خدمات فروش در سال ۹۷ را کسب کردند

مطابق با آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) ، شرکتهای سیبا موتور و بهمن دیزل موفق شدند برای نخستین بار به ترتیب مقام های اول و‌ دوم خدمات فروش را در سال ۹۷ و‌ در میان شرکتهای عرضه کننده خودروهای سنگین از آن خود کنند. گفتنی است، شاخصهای خدمات فروش به مشتریان؛ مشتمل بر مواردی همچون رضایتمندی مشتریان؛ آموزش کارکنان نمایندگی ها و ستاد، الزامات مرتبط با شبکه نمایندگیهای فروش، سیستم پرداخت سود مشارکت و انصراف و... از جمله مواردی می باشند که در کسب این افتخار نقش مهمی ایفا نموده اند.
نظرات