تمایل پژو سیتروئن برای مالکیت جگوار لندروور

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
کارلوس تاوارس مدیرعامل پژو سیتروئن از ادغام یا خرید شرکت جگوارلندروور استقبال کرد. این درحالیست که هفته های گذشته سخنگوی پژوسیتروئن از همکاری با کمپانی خودروسازی "فیات کرایسلر" سخن گفته بود و همکاری آنان با یکدیگر می تواند زمینه ادغام را فراهم کند.
حال روز گذشته تاوارس اعلام کرده که مالکیت برند لوکس برای پژو سیتروئن فرصتی بسیار مناسب بوده و تمام فرصت‌ها را در نظر خواهد گرفت. البته وی گفته با تاتاموتورز مالک جگوارلندروور برای خرید یا ادغام گفتگویی نکرده است، ولی تاوارس احتمال داشتن برند لوکسی فراتر از DS را رد نکرده و گفت این موضوع بسته به ارزش افزوده‌ای دارد که در صورت توافق حاصله بدست خواهد آمد.
مدیرعامل گروه پژو سیتروئن در ادامه گفت که تمرکز پژو سیتروئن بر روی فاز دوم برنامه استراتژیک خود بوده که هدف آن گسترش حضور جهانی و معرفی خودروهای برقی بیشتر است. تاوارس با اشاره به موفقیت پژو در احیای اپل، گفت: احتمال موفقیت چنین برنامه‌ای در صورت ادغام یا خرید جگوارلندروور وجود دارد.
گفتنی است که اخیرا خودروسازی بریتانیایی جگوارلندروور با افت فروش و ضررهای هنگفت مواجه شده است.
نظرات