درخواست خوشبینانه پلیس از موتور سواران؛ بین خطوط حرکت کنید!

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
سرگرد مسلم تیموری معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار به موتورسیکلت سواران برای حرکت بین خطوط، اظهار داشت: خط کشی معابر برای تعیین مرز عبور حرکت وسایل نقلیه، تفکیک مسیرها، احتیاط و پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی و نظم دادن و زیبایی مسیر ترسیم می‌شود.
وی ادامه داد: کلیه رانندگان مخصوصا موتورسیکلت سواران باید بین خطوط حرکت کرده و فاصله طولی و عرضی مناسب با خودروی جلو را رعایت کنند تا از بروز سوانح و حوادث در زمان تغییر مسیر ناگهانی آنها جلوگیری شود.
سرگرد تیموری در ادامه تاکید کرد: حرکت موتورسیکلت به موازات وسایل نقلیه در یک خط عبور ممنوع است. همچنین موتورسیکلت سواران موظف به استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، حرکت بین خطوط و در زمان گردش و تغییر مسیر باید از چراغ راهنما استفاده کنند تا از بروز حادثه پیشگیری بعمل آید.
نظرات