لیست قیمت حاشیه بازار ایران خودرو برای محصولات تحویلی در بهمن و اسفندماه 97 + جدول

باتوجه به طرح قیمت گذاری 5 درصد زیر حاشیه بازار، گروه صنعتی ایران خودرو لیست قیمت حاشیه بازار محصولات خود را برای بهمن ماه و اسفند ماه 97 اعلام کرده است که جزییات قیمت هریک از محصولات ایران خودرو باتوجه به آپشن های نصب شده بر روی آن در جداول زیر آمده است.

لیست قیمت حاشیه بازار <a href='https://www.khodrobank.com/ایران-خودرو'>ایران خودرو</a> در بهمن

لیست قیمت حاشیه بازار ایران خودرو در بهمنلیست قیمت حاشیه بازار <a href='https://www.khodrobank.com/ایران-خودرو'>ایران خودرو</a> در اسفند

لیست قیمت حاشیه بازار ایران خودرو در اسفندنظرات