شایعه سهمیه ‌بندی بنزین چه تاثیری روی کرایه تاکسی‌ها گذاشت؟

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
با انتشار شایعه سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، شاهد صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها و ترافیک سنگین در برخی خیابان‌ها بودیم.
با تکذیب این شایعه توسط مسئولان مربوطه، تا حدودی این وضعیت بهبود یافت، اما باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به تجربیات گذشته و به منظور جلوگیری از این دست اتفاقات، باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
همزمان با شایعه سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ بنزین، رانندگان برخی از خطوط کرایه تهران اقدام به افزایش قیمت کرایه خود کردند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این افزایش نرخ کرایه حدود ۳۰ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز سهمیه‌بندی اجرا نشده و همچنین در طرح‌های سهمیه‌بندی برای خودروهای کرایه سهمیه بنزین بیشتری در نظر گرفته می‌شود.
در شرایط موجود و پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه باید قبل از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، راهکاری برای مقابله با این دست از سوءاستفاده‌ها در نظر بگیرند.
نظرات