سطح کیفی خودروهای داخلی برای فروردین ماه اعلام شد + جدول

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
باتوجه به اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل مربوط به فروردین ماه سال جاری اعلام شد. گفتنی است که در فروردین ماه سال جاری کمتر از 29 هزار خودروی سبک و سنگین در کشور تولید شد که از این میزان حدود 99 درصد آن به خودروهای سبک وزن تعلق داشته و مابقی 1 درصد آن سهم خودروهای تجاری و سنگین وزن خواهد شد. حال امروز از سوی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، جدول کیفی خودروهای سبک وانت و همچنین خودروهای سبک سواری برای فروردین ماه 98 منتشر شده است که تفاوت چندانی نسبت به سطح کیفی آنان در اسفندماه سال گذشته دیده نمی شود.

سطح کیفی خودروهای داخلی برای فروردین ماه اعلام شد

سطح کیفی خودروهای داخلی برای فروردین ماه اعلام شد

نظرات
 
 
 

ایرانی

1398/3/2
چرا چانگان نداره؟