رنو مگان RS رکورد سریع ترین محور جلو محرک را از هوندا سیویک گرفت + فیلم

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
برای چند سال، شاهد یکه تازی خودروی هاچ بک اسپرت هوندا سیویک تایپ R در بین خودروهای محور جلو محرک بوده ایم و این ساخته هوندا برای چند سال موفق شده نام خود را در پیست های اتومبیلرانی بویژه پیست نوربرگ رینگ آلمان به عنوان "سریع ترین خودروی محور جلو محرک" مطرح کند. اما هر رکوردی زمانی شکسته خواهد شد و اساسا "رکورد برای شکستن" بوجود آمده است و حالا با گذشت چندسال از یکه تازی هوندا سیویک تایپ R در بین خودروهای محور جلو محرک، شاهد از دست دادن این عنوان از سوی هوندا و بدست آوردن آن توسط خودروی هاچ بک اسپرت "رنو مگان RS تروفی R" هستیم.
در پیست نوربرگ رینگ آلمان، خودروی هاچ بک اسپرت هوندا سیویک تایپ R با ثبت زمان 7 دقیقه و 43 ثانیه و 8 صدم ثانیه موفق شده بود نام خود را به عنوان سریع ترین خودروی محور جلو محرک مطرح کند. اما این عنوان برای هوندا جاودانه نبوده و در روزهای گذشته خودروی جدید "رنو مگان RS تروفی R" موفق به کسب عنوان سریع ترین خودروی محور جلو محرک جهان در پیست نوربرگ رینگ آلمان شده است و این عنوان با اختلاف حدودا 3 ثانیه و با ثبت زمان 7 دقیقه و 40 ثانیه و 1 صدم ثانیه بدست آمده است که می توانید فیلم آن را در زیر شاهد باشید.

نظرات