تردد خودروهای پلاک بین المللی منوط به شرایط زیر

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
علی وکیلی، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ صادر شده به گمرکات اجرایی، موضوع لزوم فک پلاک تردد بین المللی را قبل از ورود به کشور و همچنین فک پلاک گذرموقت قبل از خروج کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از پایگاه خبری مهر، باتوجه به بخشنامه صادر شده از سوی معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر تردد غیرمجاز انواع خودروهای سبک و سنگین با پلاک بین المللی اخذ شده از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور، لازم است قبل از صدور اجازه ورود خودروهای پلاک بین المللی به داخل کشور نسبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک پلاک و اخذ پلاک‌های تردد بین المللی و همچنین قبل از صدور اجازه خروج خودرو از کشور، لازم است نسبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک پلاک و اخذ پلاک گذر موقت خودروهای خارجی اقدام کنند. لازم به ذکر است پلاک های گذرموقت که به اعتبار کارنه دوپاساژ یا پروانه ورود موقت وارد و پس از انقضای مهلت ورود موقت قصد خروج از کشور را دارند، می بایست اقدام به فک پلاک شود. در این خصوص بدیهی است بخشنامه از سوی گمرکات تخصصی مجاز به خروج موقت و ورود موقت خودرو قابل انجام خواهد بود.
نظرات