پرداخت کمک هزینه مناسب سازی خودرو به معلولان

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
سازمان بهزیستی کل کشور از پرداخت کمک هزینه ۵ میلیون تومانی به معلولان در جهت مناسب سازی خودرو مسکن خبر داد.
به نقل از ایسنا، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این زمینه عنوان کرد که معلولان کشور برای برخورداری از مسکن و خودرو مناسب خود می توانند تا سقف ۵ میلیون تومان کمک هزینه دریافت کنند و به این منظور متقاضیان باید به اداره کل بهزیستی استان یا شهرستان خود مراجعه کرده و با بررسی پرونده این کمک هزینه به آنها پرداخت می‌شود.
به گفته محمد نفریه مناسب سازی مفاهیم گوناگونی دارد که یکی از مفاهیم این واژه مربوط به برخورد و سرویس دهی مناسب به معلولان است. در این زمینه مسئولین و متصدیان اماکنی باید آموزش‌های لازم را دیده تا بتوانند به درستی با معلولان برخورد کنند.
نظرات