علت غیر فعال شدن برخی از مراکز معاینه فنی

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران برخی از مراکز معاینه فنی در ساعاتی از روزهای اخیر قادر به ارائه خدمات نبوده اند.
به نقل از فارس، سید نواب حسینی منش ضمن عذرخواهی بابت غیر فعال شدن مراکز معاینه فنی در برخی از روزهای اخیر در شهر تهران از صبر و شکیبایی شهروندان در این خصوص سپاسگزاری کرده و توضیح داد این مشکل به علت قطعی ارتباط نرم افزاری سامانه وزارت کشور و راهور ناجا و توقف استعلام گیری به وقوع پیوسته است.
نظرات