فراخوانی خودروهای جدید شرکت سوبارو

عکس نویسنده
آراد فلاح
نویسنده
سال گذشته شرکت Subaru به دنبال مشکلات پیش آمده در طی فراخوانی به تعدادی از خریداران خودروهای Ascent اعلام کرد خودروی آنها باید به طور کلی تعویض گردد. حال پس از گذشت یک سال این شرکت خودروسازی مجددا فراخوان یاد شده را به تعدادی از خریداران خودروهای Legacy و Outback مدل 2019 ارسال نموده است.
مشکلی که در این خودروها دیده شده است نوعی نقص درجوشکاری محلی است که موتور خودرو روی آن قرار میگیرد و اینطور به نظر میاید که شرکت Subaru این ایراد را در زمانی بین 31 May و 6 June تشخیص داده باشد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده 142 عدد از خودروهای Legacy و حدود 1,965 عدد از خودروهای Outbacks دارای این مشکل میباشند. هرچند که این شرکت خودروسازی بیان کرده است از میان این تعداد خودرو تنها 12 درصد از آنها در آینده با مشکل جدی رو به رو خواهند شد. همچنین براساس اطلاعات به دست آمده از The Detroit Bureau شرکت Subaru قبل از رو به رو شدن با این نقص تنها تعداد کمی از خودروهای خود را به فروش رسانده بوده است.
گفتی است که مشکل ایجاد شده میتواند سبب افزایش میزان صدمات ناشی از تصادف این دو خودرو شود اما در صورت بازگردانی این خودروها نقص ایجاد شده قابل تعمیر و برطرف شدن میباشد. همچنین شرکت Subaru به خریداران این خودروهای مشکل دار پیشنهاد بازگردانی پول و یا تعویض خودروهای آنها را داده است.
نظرات