پرشیا خودرو برای دومین سال متوالی رتبه اول ارزیابی خدمات پس از فروش را کسب کرد

شرکت پرشیا خودرو ، عرضه کننده خودروهای ب ام و و مینی در ایران ، در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) برای دومین سال متوالی رتبه اول خدمات پس از فروش را بدست آورد.
همچنین این شرکت در میان کلیه شرکت های وارد کننده و تولید کننده خودرو با کسب امتیاز 88 بالاتر از سایر شرکتها توانسته است بالاترین امتیاز را در حوزه وضعیت نمایندگان کسب و در صدر ارزیابی شبکه نمایندگان خدمات پس از فروش قرار گیرد. عنوانی که سال ها در اختیار شرکت های تولید کننده خودرو بود و حال یک شرکت وارد کننده خودرو به آن دست یافته است.
این رتبه بندی مربوط به ارزیابی شرکت پرشیا خودرو و نمایندگان آن در سال 97 بوده و نتیجه تلاش مدیران و پرسنل شرکت طی یکسال گذشته می باشد.
در سال 97 علیرغم وجود مشکلات فراوان در حوزه تامین قطعات یدکی و همچنین رکود حاکم بر بازار خدمات پس از فروش اما این شرکت با تعریف برنامه های مدون از جمله توسعه کمی شبکه خدماتی ، استاندارد سازی نمایندگان، بهبود و ارتقاء فرآیند تامین و توزیع قطعات یدکی ، تعریف کسب و کارهای نوین و ... توانست با کسب امتیاز 88 بالاترین امتیاز را در حوزه وضعیت شبکه نمایندگان کسب نموده و در زمینه خدمات پس از فروش نیز رتبه اول را کسب نماید.
نظرات